นโยบายบริษัท บุญนำพา ( สากล ) จำกัด

บริษัท บุญนำพา ( สากล ) จำกัด มีนโยบายผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีทุกชนิด มีคุณภาพและมาตราฐานในการผลิตและจำหน่ายให้ถึงมือลูกค้ารวดเร็วและปลอดภัย พร้อมให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ตระหนักถึงการลดความสูญเปล่า พัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อความพอใจของลูกค้าและความก้าวหน้าของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ของพนักงานในอนาคตต่อไป

บริษัท บุญนำพา ( สากล ) จำกัด พร้อมแบ่งกำไรของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นำไปช่วยเหลือสังคม และบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา ทั้งนี้โดยดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 5ส.IT.PDCA. จัดกลุ่มกิจกรรมย่อย

ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552

( คุณชินโชติ ทองเสงี่ยม )
กรรมการผู้จัดการบริษัท

หนังสือรับรอง

อนุญาตนำอาหาร10102
ศูนย์วิทย์1รหัสสากล1sgs1
sgs2sgs3sgs4