head1
สาเหตุที่เราป่วยก็คือ “ออกซิเจนไม่บริสุทธิ์” ถ้าเราทำเซลล์ให้บริสุทธิ ก็คือ ออกซิเจนบริสุทธิ์ แล้วเราก็จะไม่ป่วยเลย ออกซิเจนบริสุทธิ์ก็มาจากร่างกายคนเรา ที่มีออกซิเจนอยู่ถึง 65% ถ้าเราหายใจเอาก๊าชออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแต่ใน อากาศเป็นพิษ  ออกซิเจนจากอากาศไม่บริสุทธิ์ก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ และอีกอย่างหนึ่งคือการบริโภคอาหาร  เมื่อซิมอาหารเข้าไปในเส้นเลือดออกซิเจนที่ ไม่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในอาหารก็ จะเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเรา จึงทำให้เราป่วย เพราะ อาหารไม่บริสุทธิ์