pic4
ให้ผสมน้ำตั้งไว้ 8 ชั่วโมง ถ้าสังเกตเห็นการตกตะกอนอยู่ที่ก้นแก้ว แสดงว่าไม่ใช่ ของแท้ อาจมีส่วนผสมของสารประกอบ เพราะคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% เต็ม ถ้าเรา ผสมทิ้งไว้ สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำบริสุทธิ์ ได้โดยไม่ต้องเขย่า คลอโรฟิลล์ จะละลายไปในน้ำได้โดยอัตโนมัติ จนเต็มหมดทั้งภาชนะที่บรรจุ